Margrit ter Stege Loopbaanadvies

 

 

Werkwijze

Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst kun je wel beïnvloeden.

Loopbaanadvies


De tijd dat iemand een vak leerde en veertig jaar hetzelfde ging doen, is voorbij. Wat nu? Welke kant kun je op? Welke kant wil je op?
Daar probeer ik te helpen. Niet met pasklare oplossingen, want die bestaan niet in dit soort processen. Ieder mens, iedere situatie is uniek. De gesprekken en de specifieke werkvormen zijn de basis van mijn geheel eigen aanpak. Een aanpak die zich kenmerkt door persoonlijke coaching.

Een eigen me­tho­diek, be­vlo­gen­heid, cre­a­ti­vi­teit, een ge­zon­de dosis humor en de wil om re­sul­ta­ten te zien zijn de ken­mer­ken van mijn werk­wij­ze. In mijn visie beschikt ieder mens over talenten. Dit is een unieke combinatie van persoonlijke eigenschappen, voorkeuren, vaardigheden en drijfveren die samen zorgen dat je op enig gebied je talenten volop kunt inzetten. Samen met jou wil ik dit talent in beeld brengen en op zoek gaan naar de meest passende invulling van jouw loopbaan, passend bij jouw persoonlijke wensen en waarden in leven en werk. Ik help je bij het maken van keu­zes op basis van eigen in­zich­ten om (op­nieuw) te gaan wer­ken, den­ken en leven van­uit je eigen kracht. Kortom: een praktisch maatwerktraject met aandacht voor het individu en altijd met het oog op concreet resultaat.

 

Coaching persoonlijke en professionele groei

Een persoonlijke benadering en een praktische afstemming op jouw huidige situatie en de daarbij horende knelpunten en ontwikkelpunten.

Concrete analyses van praktijksituaties leiden tot bewustwording van en inzicht in jouw voorkeursgedrag, persoonlijke communicatiestijl, sterke punten en valkuilen etc. Je krijgt een duidelijker beeld van zowel de positieve als de belemmerende effecten van jouw manier van handelen en communiceren. Vervolgens ontvang je praktijkgerichte tips en handreikingen hoe je jouw gedrag, communicatiestijl, kwaliteiten etc. effectiever kunt afstemmen per situatie en per gedragsstijl van jouw gesprekspartner(s).

Voorbeelden onderwerpen die in een coachingstraject aan de orde kunnen komen:

 • Vriendelijk, duidelijk en constructief communiceren
 • Meer regie op je werk krijgen
 • Leren constructief feedback geven en ontvangen en lastige gesprekken voeren.
 • Prioriteiten stellen en het ontwikkelen van timemanagement
 • Vergroten van zelfkennis en persoonlijk leiderschap
 • Constructief samenwerken
 • H) erkennen van weerstand en daar effectief mee omgaan
 • Grenzen aan verantwoordelijkheid concreet bespreekbaar maken
 • Bewustwording persoonlijk voorkeursgedrag en communicatiestijl
 • Proactief handelen en communiceren
 • Stevigheid ontwikkelen, opkomen voor je belangen en jezelf meer uitspreken
 • Toepassen verschillende leiderschapsstijlen in jouw team.