Margrit ter Stege Loopbaanadvies

Privacy

 

Margrit ter Stege, bureau voor loopbaanadvies, heeft een privacyverklaring. Ik probeer hierin zo volledig mogelijk aan te geven hoe ik omga met de gegevens die u met mij deelt, als u bij mij komt voor een loopbaanadviestraject/coachingtraject. Ik begrijp dat uw privacy een groot goed is en zal daarom uw gegevens alleen gebruiken om mijn product zo goed mogelijk aan u te kunnen leveren. Persoonlijke informatie die u met mij deelt wordt vertrouwelijk behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen etc.). Ik handel hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens:

Al mijn verwerkingsactiviteiten hebben als doel: u begeleiden bij uw vraag m.b.t. loopbaanadvies/coaching. Zonder uw gegevens kan ik deze dienstverlening niet uitvoeren. Margrit ter Stege, bureau voor loopbaanadvies, legt de volgende gegevens vast:
  • Voor - en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Informatie die u mij verstrekt om u verder te helpen met uw vraag en om mijn product adequaat te kunnen leveren. Als u bij mij meer gegevens verstrekt dan waar ik om vraag, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Ik ga er dan vanuit dat u deze gegevens vrijwillig met mij deelt en u er geen bezwaar tegen heeft dat ik dit verwerk.
Correcte informatie & gebruik

Om te voorkomen dat de door Margrit ter Stege, bureau voor loopbaanadvies, op de site gegeven informatie door u op een onjuiste manier zou kunnen worden geïnterpreteerd, raad ik u aan om te allen tijde contact met mij op te nemen voor advies m.b.t. mijn product en de werking ervan.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel.
Uw gegevens bewaar ik 1 jaar na de opdracht. De gegevens die ik moet bewaren om aan mijn fiscale verplichtingen te voldoen bewaar ik volgens de wettelijke termijnen die door de belastingdienst zijn vastgesteld.  

Inzien, aanpassen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u dit wenst neem dan even contact met mij op. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verantwoordelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van gegevens welke zijn verzameld door Margrit ter Stege, bureau voor loopbaanadvies.

Wijziging Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring van Margrit ter Stege, bureau voor loopbaanadvies, neem dan contact met mij op. Ik sta u graag te woord.