Margrit ter Stege Loopbaanadvies

 

 

‘Past mijn huidige baan nog bij mijn persoonlijke waarden en wensen in leven en werk?’
 
‘Mijn baas biedt me een outplacementtraject aan: wat moet ik doen?’

‘Hoe bied ik mijn werknemers perspectief bij een reorganisatie?’

‘Er vindt een reorganisatie plaats. Hoe wil ik eigenlijk zélf dat mijn toekomst er uitziet?’

‘Ontplooi ik mijn talenten en kwaliteiten wel genoeg?’

‘Ik heb mijn diploma, hoe krijg ik nu een baan?’

‘Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn functie?’

‘Ik ben afgestudeerd, ik werk nu een tijdje, maar is dit wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen?’

‘Hoe kan ik mijn functie weer met plezier uitoefenen?’


Herken je jezelf in één van de bovenstaande situatieschetsen of loop je rond met vergelijkbare vragen? Is het tijd voor verandering? Maar hoe doe je dat? En weet je ei­gen­lijk wel pre­cies wat je wilt? Waar je kracht ligt? Waar je écht en­thou­si­ast van wordt?
Dan wordt het tijd je eens professioneel te bezinnen op de toekomst. Want ook al lijkt het soms van niet, verandering is wel degelijk mogelijk!
Mar­g­rit ter Stege bu­reau voor loop­baan­ad­vies be­ge­leidt men­sen en be­drij­ven in dit soort ver­an­de­rings­pro­ces­sen.

 


Op deze web­si­te lees je alles over mijn achtergrond, werkwijze en de ma­nie­ren waar­op ik zowel in­di­vi­du­e­le werk­ne­mers als bedrijven ver­der kan hel­pen. Wel­kom!

Naast mijn loop­baan­prak­tijk run ik sinds 2009 met veel en­thou­si­as­me Stu­die­match in Gro­nin­gen. Ik help scho­lie­ren en stu­den­ten bij het be­pa­len van de juis­te stu­die­keu­ze. Nieuws­gie­rig ge­wor­den?
Kijk even op www.studiematch.nl